Điều khoản

Chung:

Bằng cách đăng ký và đặt hàng trên hệ thống Go Tele  (sau đây gọi tắt là Chúng tôi), bạn hoàn toàn chấp nhận tất cả các điều khoản dịch vụ được liệt kê dưới đây bất kể bạn có đọc chúng hay không.

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản dịch vụ này mà không cần thông báo. Bạn phải đọc tất cả các điều khoản dịch vụ trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào để đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật bất kỳ thay đổi nào hoặc bất kỳ thay đổi nào trong tương lai.

Bạn sẽ chỉ sử dụng website của chúng tôi theo cách tuân theo tất cả các thỏa thuận được thực hiện với Telegram và các nền tảng truyền thông xã hội khác trên trang [Điều khoản dịch vụ cá nhân] của họ.Tỷ giá, giá dịch vụ của có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách thanh toán / hoàn tiền vẫn có hiệu lực trong trường hợp tỷ giá thay đổi.

Chúng tôi không đảm bảo thời gian hoàn thành cho bất kỳ dịch vụ nào. Chúng tôi đưa ra ước tính tốt nhất của chúng tôi về thời điểm đơn hàng sẽ được hoàn thành. Đây chỉ là ước tính và Chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho các đơn hàng đang xử lý nếu bạn cảm thấy mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp chính xác những gì nhà đại lý tiếp thị của chúng tôi mong đợi từ chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền thay đổi loại dịch vụ nếu chúng tôi thấy cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể phải gánh chịu.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc tạm ngưng tài khoản hoặc xóa hình ảnh được thực hiện bởi Telegram hoặc các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Chúng tôi không đảm bảo những người theo dõi mới của bạn sẽ tương tác với bạn, chúng tôi chỉ đảm bảo rằng bạn sẽ có được những người theo dõi mà bạn trả tiền.

Vui lòng đọc kỹ thông tin thêm của mỗi dịch vụ, khi bạn đặt hàng có nghĩa là bạn đã hoàn toàn hiểu về dịch vụ và chịu bất kỳ thiệt hại nào khi bạn làm sai chỉ dẫn.

Hoàn tiền:

Không có khoản hoàn trả nào sẽ được thực hiện cho phương thức thanh toán của bạn. Sau khi hoàn thành một khoản nạp tiền, không có cách nào để hoàn tiền lại nó. Bạn phải sử dụng số dư của mình khi đặt hàng từ hệ thống của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng khi bạn hoàn tất nạp tền, bạn sẽ không gửi tranh chấp hoặc khoản bồi hoàn đối với chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Nếu bạn gửi tranh chấp hoặc yêu cầu bồi hoàn đối với chúng tôi sau khi nạp tiền, Chúng tôi có quyền chấm dứt tất cả các đơn đặt hàng trong tương lai, cấm bạn khỏi trang web của Chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền rút lại tất cả dữ liệu từ các đơn hàng đã đặt trước đó.

Các đơn hàng được đặt trên hệ thống sẽ không được hoàn lại hoặc bị hủy sau khi được đặt. Bạn sẽ nhận được phí hoàn lại vào tài khoản của mình nếu đơn hàng không thể thực hiện.

Các đơn đặt hàng đặt sai link hoặc không tuân theo mô tả dịch vụ sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại tiền, hãy đảm bảo xác nhận từng đơn hàng trước khi đặt. Chúng tôi không thể đảm bảo việc nạp tiền hoặc hoàn lại tiền nếu link/page,... không còn nữa, link/page,.. đã bị thay đổi hoặc tài khoản đã bị xóa, Hoặc link ban đầu không còn hoạt động.

Hoạt động gian lận như sử dụng tiền bẩn, thẻ tín dụng trái phép hoặc bị đánh cắp sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn.

Vui lòng không sử dụng nhiều hơn một dịch vụ cùng lúc cho cùng một link. Chúng tôi không thể cung cấp cho bạn số lượng chính xác trong trường hợp đó. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho những đơn đặt hàng này.

Chính sách này bao gồm cách Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thông tin cá nhân nhận được sẽ chỉ được sử dụng để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi không bán hoặc phân phối lại thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Tất cả thông tin cá nhân được mã hóa và lưu trong máy chủ an toàn.