Dịch vụ

ID Dịch vụ Giá
Giá (gốc) tính trên số lượng 1000
Min Max
DỊCH VỤ TRẢI NGHIỆM
408 Telegram - Nhận 1000 Lượt Xem Miễn Phí $0 100 1000
473 Tăng Sub Telegram Free - Miễn Phí $0 50 500
BEST SALE!
511 TG Mem/Sub Clone SQT - BEST SALE - S1 $1 5000 100000
Tăng Lượt Xem
472 Kéo Lượt Xem (Cho 1 bài bất kỳ) - Giá Rẻ $0.0009 100 1000000
391 Telegram Views - 1 bài $0.02 100 10000
Tăng Lượt Xem - View Thật (Hỗ trợ SEO, Statistic)
421 Telegram Views Thật - Data Random - 1 bài $0.5 100 1000000
422 Telegram Views Thật - Data Mỹ - 1 bài $0.5 10 100000
423 Telegram Views Thật - Data Trung Quốc - 1 bài $0.5 10 1000000
Tăng Lượt Xem - AUTO TỰ ĐỘNG
453 Tăng View Tự Động Thông Minh - S1 $0.31 100 100000
Tăng Lượt Reactions
399 Telegram Reaction (👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻) - Tặng Lượt Xem - S1 $0.3 10 100000
400 Telegram Reaction (👎😢💩🤮🤬) - Tặng Lượt Xem - S1 $0.3 10 10000
401 Telegram Reaction (💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳) - Tặng Lượt Xem - S1 $0.45 10 100000
461 Reaction 👍 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.19 10 10000
462 Reaction 👎 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.19 10 10000
463 Reaction ❤️ (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 10 10000
464 Reaction 🔥 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 10 10000
465 Reaction 🤩 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 10 10000
466 Reaction 😍 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 10 10000
467 Reaction 💯 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 10 10000
468 Reaction 🎉 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 10 10000
Tăng Lượt Reactions - AUTO TỰ ĐỘNG
455 Tăng Reaction 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 - Tự Động Thông Minh - S1 $0.3 50 10000
456 Tăng Premium Reaction 💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳 - Tự Động Thông Minh - S2 $0.4 50 10000
457 Tăng Reaction 👎 😱 💩 😢 🤮 - Tự Động Thông Minh - S3 $0.4 50 10000
Tăng Lượt Xem Story
402 Tăng Story Views - S1 $0.9 100 100000
403 Tăng Story Views - S2 $0.99 100 10000
Tăng Lượt Vote - Bình Chọn
409 Telegram Votes Bình Chọn - S1 $0.99 10 10000
Tăng Bình Luận
404 Telegram Bình Luận Tiếng Anh - AI Tự Động - S1 $6.45 10 1000
405 Telegram Bình Luận - Nội Dung Tùy Chỉnh - S1 $29 10 1000
Tăng Lượt Chia Sẻ - Từ Tài Khoản Thật (Hỗ trợ SEO, Statistic)
425 Telegram Share Bài - Data Toàn Cầu $0.7 10 100000
426 Telegram Share Bài - Data Mỹ VIP $0.9 10 100000
427 Telegram Share Bài - Data Trung Quốc $0.9 10 100000
428 Telegram Share Bài - Data Ấn Độ $0.9 10 100000
429 Telegram Share Bài - Data Indonesia $0.9 10 100000
Gói Tương Tác 4in1
417 Telegram Tương Tác (Xem + Chia sẻ + Reaction + Bình luận AI) - Data Toàn Cầu $1 10 10000
418 Telegram Tương Tác (Xem + Chia sẻ + Reaction + Bình luận AI) - Data Mỹ VIP $1 10 10000
419 Telegram Tương Tác (Xem + Chia sẻ + Reaction + Bình luận AI) - Data Trung Quốc $1 10 10000
Bot Start - Hỗ trợ Ref Airdop, Statistic, Campaign
430 Bot Start từ data Toàn Cầu $3.9 20 100000
512 Bot Start từ data Toàn Cầu - Hỗ trợ Ref Code (Nhanh) $5.9 100 1000000
431 Bot Start từ data Trung Quốc $3.9 20 100000
500 Bot Start từ data Ấn $3.9 20 100000
501 Bot Start từ data Anh $3.9 20 100000
494 Bot Start từ data Toàn Cầu - ST - S2 $4.9 10 100000
495 Bot Start từ data China - ST - S2 $4.9 10 100000
496 Bot Start từ data Ấn - ST - S2 $4.9 10 100000
497 Bot Start từ data USA - ST - S2 $4.9 10 100000
498 Bot Start từ data Nga - ST - S2 $4.9 10 100000
499 Bot Start từ data Indo - ST - S2 $4.9 10 100000
510 Bot Start từ data Anh Mỹ $5.9 100 1000000
Bot Start (Premium)
502 Bot Start từ Premium Member - S1 $11.39 100 20000
503 Bot Start từ Premium Member - S2 $12.9 100 10000
504 Bot Start từ Premium Member - S3 $11.9 500 10000
507 Bot Start từ Premium Member - Israel Data - S4 $25 100 100000
508 Bot Start từ Premium Member - S5 $21 500 15000
509 Bot Start từ Premium Member - S6 $16 100 20000
Boost Channel
506 Tăng lượt Boost Channel (1 Ngày) - S1 $50 100 1000
474 Tăng lượt Boost Channel (7 Ngày) - S1 $255 500 5000
Member - Sub Clone Giá Rẻ
407 Telegram Clone Mem/Sub - Có Tụt - KBH - S2 $0.9 100 50000
406 Telegram Clone Mem/Sub - Có Tụt - KBH - S1 $0.9 100 50000
Member - Sub Clone
396 Telegram Mem/Sub - Ít Tụt - BH7 - S1 $4.2 500 100000
397 Telegram Mem/Sub - Ít Tụt - BH10 - S2 $4.23 500 150000
398 Telegram Mem/Sub - Ít Tụt - BH7 - S3 $4.09 500 100000
Member - Clone Active
458 Mem Clone Active từ phone riêng biệt - BH3 - S1 $4.9 1000 10000
459 Mem Clone Active từ phone riêng biệt - BH3 - S2 $5.4 1000 10000
Member - Sub Clone HQ
410 Telegram Mem/Sub - Clone VN - S1 $3.9 100 10000
411 Telegram Mem/Sub - Clone Trung Quốc - S1 $3.99 100 10000
413 Telegram Mem/Sub - Clone Mỹ VIP - S1 $3.9 500 10000
451 Clone Nam (Avatar + Tên) - Ít Tụt $4.9 100 10000
452 Clone Nữ (Avatar + Tên) - Ít Tụt $4.9 100 10000
493 Telegram Member - Online Tới 24h Cho Group - S1 $22 500 10000
Member - Livestream
414 Telegram Live Member (Clone NFT, Crypto) - Tham gia 30 phút $99 100 500
415 Telegram Live Member (Clone NFT, Crypto) - Tham gia 60 phút $199 100 500
416 Telegram Live Member (Clone NFT, Crypto) - Tham gia 90 phút $299 100 500
Member - Premium (Nguồn acc đã mua Premium)
443 Premium Mem - Toàn Cầu Random - BH5 - Tụt Thấp - S1 $29 500 5000
444 Premium Mem - Toàn Cầu Random - BH7 - Tụt Thấp - S1 $50 500 5000
445 Premium Mem - USA - BH7 - Tụt Thấp - S1 $109 100 1000
Member - Hỗ trợ link private (t.me/+ihdhexxx; t.me/joinchat/ihdhexxx; @user_name)
446 Mem Clone - Toàn Cầu - All link - KBH - S1 $2.9 500 10000
Member - Kéo Group -> Group
435 Kéo Mem Group Telegram $30 500 1000
Member - Real Chất Lượng Cao
471 Real Mem Lĩnh Vực Crypto Toàn Cầu $120 1000 5000
Telegram - Trung Quốc
440 Mem/Sub TQ - Tụt Thấp - S1 $4.56 500 50000
442 View Trung Quốc (Từ Tìm Kiếm + Real + Statistic + Hỗ Trợ SEO) - S1 $1.5 100 10000
Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt
469 Gửi Tin Nhắn 1 $70 10000 50000
Dịch vụ Black Telegram - Spam, Report
460 Report nhãn SCAM vào Telegram Channel $199 1 1
470 Gửi Report Group Hàng Loạt $50 1000 1000000