Dịch vụ

ID Dịch vụ Giá
Giá tính trên số lượng 1000
Min Max
DỊCH VỤ TRẢI NGHIỆM
473 Tăng Sub Telegram Free - Miễn Phí $0 / $0 (Giá VIP -10%) 50 500
408 Telegram - Nhận 1000 Lượt Xem Miễn Phí $0 / $0 (Giá VIP -10%) 100 1000
Tăng Lượt Xem
472 Kéo Lượt Xem (Cho 1 bài bất kỳ) - Giá Rẻ $0.0009 / $0.00081 (Giá VIP -10%) 100 1000000
391 Telegram Views - 1 bài $0.01 / $0.009 (Giá VIP -10%) 100 10000
Tăng Lượt Xem - View Thật (Hỗ trợ SEO, Statistic)
421 Telegram Views Thật - Data Random - 1 bài $0.5 / $0.45 (Giá VIP -10%) 100 1000000
422 Telegram Views Thật - Data Mỹ - 1 bài $0.5 / $0.45 (Giá VIP -10%) 10 100000
423 Telegram Views Thật - Data Trung Quốc - 1 bài $0.5 / $0.45 (Giá VIP -10%) 10 1000000
Tăng Lượt Xem - AUTO TỰ ĐỘNG
453 Tăng View Tự Động Thông Minh - S1 $0.31 / $0.279 (Giá VIP -10%) 100 100000
454 Tăng View Tự Động Thông Minh (Nhanh) - S2 $0.4 / $0.36 (Giá VIP -10%) 100 10000
Tăng Lượt Reactions
399 Telegram Reaction (👍🤩🎉🔥❤️🥰👏🏻) - Tặng Lượt Xem - S1 $0.3 / $0.27 (Giá VIP -10%) 10 100000
400 Telegram Reaction (👎😢💩🤮🤬) - Tặng Lượt Xem - S1 $0.3 / $0.27 (Giá VIP -10%) 10 10000
401 Telegram Reaction (💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳) - Tặng Lượt Xem - S1 $0.45 / $0.405 (Giá VIP -10%) 10 100000
461 Reaction 👍 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
462 Reaction 👎 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
463 Reaction ❤️ (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
464 Reaction 🔥 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
465 Reaction 🤩 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
466 Reaction 😍 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
467 Reaction 💯 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
468 Reaction 🎉 (Tặng kèm lượt xem) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 10 10000
Tăng Lượt Reactions - AUTO TỰ ĐỘNG
455 Tăng Reaction 👍 ❤️ 🔥 🎉 👏 - Tự Động Thông Minh - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 50 10000
456 Tăng Premium Reaction 💯 😍 ❤️‍🔥 🤡 🕊 🐳 - Tự Động Thông Minh - S2 $0.4 / $0.36 (Giá VIP -10%) 50 10000
457 Tăng Reaction 👎 😱 💩 😢 🤮 - Tự Động Thông Minh - S3 $0.4 / $0.36 (Giá VIP -10%) 50 10000
Tăng Lượt Xem Story
402 Tăng Story Views - S1 $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 100 100000
403 Tăng Story Views - S2 $0.99 / $0.891 (Giá VIP -10%) 100 10000
Tăng Lượt Vote - Bình Chọn
409 Telegram Votes Bình Chọn - S1 $0.99 / $0.891 (Giá VIP -10%) 10 10000
Tăng Bình Luận
404 Telegram Bình Luận Tiếng Anh - AI Tự Động - S1 $6.45 / $5.805 (Giá VIP -10%) 10 1000
405 Telegram Bình Luận - Nội Dung Tùy Chỉnh - S1 $29 / $26.1 (Giá VIP -10%) 10 1000
Tăng Lượt Chia Sẻ - Từ Tài Khoản Thật (Hỗ trợ SEO, Statistic)
425 Telegram Share Bài - Data Toàn Cầu $0.7 / $0.63 (Giá VIP -10%) 10 100000
426 Telegram Share Bài - Data Mỹ VIP $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 10 100000
427 Telegram Share Bài - Data Trung Quốc $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 10 100000
428 Telegram Share Bài - Data Ấn Độ $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 10 100000
429 Telegram Share Bài - Data Indonesia $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 10 100000
Gói Tương Tác 4in1
417 Telegram Tương Tác (Xem + Chia sẻ + Reaction + Bình luận AI) - Data Toàn Cầu $1 / $0.9 (Giá VIP -10%) 10 10000
418 Telegram Tương Tác (Xem + Chia sẻ + Reaction + Bình luận AI) - Data Mỹ VIP $1 / $0.9 (Giá VIP -10%) 10 10000
419 Telegram Tương Tác (Xem + Chia sẻ + Reaction + Bình luận AI) - Data Trung Quốc $1 / $0.9 (Giá VIP -10%) 10 10000
Bot Start - Hỗ trợ Ref Airdop, Statistic, Campaign
430 Bot Start từ data Toàn Cầu $3.9 / $3.51 (Giá VIP -10%) 10 100000
431 Bot Start từ data Trung Quốc $3.9 / $3.51 (Giá VIP -10%) 10 100000
Member - Sub Clone Giá Rẻ
407 Telegram Clone Mem/Sub - Có Tụt - KBH - S2 $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 100 50000
406 Telegram Clone Mem/Sub - Có Tụt - KBH - S1 $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 100 50000
Member - Sub Clone
396 Telegram Mem/Sub - Ít Tụt - BH7 - S1 $4.2 / $3.78 (Giá VIP -10%) 100 100000
397 Telegram Mem/Sub - Ít Tụt - BH10 - S2 $2.23 / $2.007 (Giá VIP -10%) 100 150000
398 Telegram Mem/Sub - Ít Tụt - BH7 - S3 $2.09 / $1.881 (Giá VIP -10%) 100 100000
Member - Clone Active
458 Mem Clone Active từ phone riêng biệt - BH3 - S1 $4.9 / $4.41 (Giá VIP -10%) 1000 10000
459 Mem Clone Active từ phone riêng biệt - BH3 - S2 $5.4 / $4.86 (Giá VIP -10%) 1000 10000
Member - Sub Clone HQ
410 Telegram Mem/Sub - Clone VN - S1 $3.9 / $3.51 (Giá VIP -10%) 100 10000
411 Telegram Mem/Sub - Clone Trung Quốc - S1 $3.99 / $3.591 (Giá VIP -10%) 100 10000
413 Telegram Mem/Sub - Clone Mỹ VIP - S1 $3.9 / $3.51 (Giá VIP -10%) 500 10000
451 Clone Nam (Avatar + Tên) - Ít Tụt $4.9 / $4.41 (Giá VIP -10%) 100 10000
452 Clone Nữ (Avatar + Tên) - Ít Tụt $4.9 / $4.41 (Giá VIP -10%) 100 10000
Member - Livestream
414 Telegram Live Member (Clone NFT, Crypto) - Tham gia 30 phút $99 / $89.1 (Giá VIP -10%) 100 500
415 Telegram Live Member (Clone NFT, Crypto) - Tham gia 60 phút $199 / $179.1 (Giá VIP -10%) 100 500
416 Telegram Live Member (Clone NFT, Crypto) - Tham gia 90 phút $299 / $269.1 (Giá VIP -10%) 100 500
Member - Premium (Nguồn acc đã mua Premium)
443 Premium Mem - Toàn Cầu Random - BH5 - Tụt Thấp - S1 $29 / $26.1 (Giá VIP -10%) 500 5000
444 Premium Mem - Toàn Cầu Random - BH7 - Tụt Thấp - S1 $50 / $45 (Giá VIP -10%) 500 5000
445 Premium Mem - USA - BH7 - Tụt Thấp - S1 $109 / $98.1 (Giá VIP -10%) 100 1000
Member - Hỗ trợ link private (t.me/+ihdhexxx; t.me/joinchat/ihdhexxx; @user_name)
446 Mem Clone - Toàn Cầu - All link - KBH - S1 $2.9 / $2.61 (Giá VIP -10%) 500 10000
Member - Kéo Group -> Group
435 Kéo Mem Group Telegram $30 / $27 (Giá VIP -10%) 500 1000
Member - Real Chất Lượng Cao
471 Real Mem Lĩnh Vực Crypto Toàn Cầu $120 / $108 (Giá VIP -10%) 1000 5000
Telegram - Trung Quốc
440 Mem/Sub TQ - Tụt Thấp - S1 $3.99 / $3.591 (Giá VIP -10%) 500 50000
441 View Trung Quốc (Trực tiếp + Real + Statistic) - S1 $0.9 / $0.81 (Giá VIP -10%) 100 100000
442 View Trung Quốc (Từ Tìm Kiếm + Real + Statistic + Hỗ Trợ SEO) - S1 $1.5 / $1.35 (Giá VIP -10%) 100 10000
Gửi Tin Nhắn Hàng Loạt
469 Gửi Tin Nhắn 1 $70 / $63 (Giá VIP -10%) 10000 50000
Dịch vụ Black Telegram - Spam, Report
460 Report nhãn SCAM vào Telegram Channel $199 / $179.1 (Giá VIP -10%) 1 1
470 Gửi Report Group Hàng Loạt $50 / $45 (Giá VIP -10%) 1000 1000000